storitve

Ali v podjetju izvajate kakovosten kontroling?

Ukvarja se s primerjavo uresničenih in načrtovanih poslovnih rezultatov. Če prihaja do odstopanja, je na to potrebno opozoriti vodstvo, ki potem sprejme oziroma uvede spremembe, ki pomagajo nazaj na zastavljeno pot.  Običajno ga izvaja računovodstvo, ki poleg ostalih računovodskih storitev izvaja še odločevalsko naravnane informacijske dejavnosti in se spoznajo na zastavljene cilje poslovanja. Kontroler mora skrbeti za točne, kvalitetne, pravočasne in ključne informacije, ki so nujno potrebne pri sprejemanju odločitev.

uvajanje kontrolinga v podjetje

Kako sprejemate poslovne odločitve?

Vodenje podjetja in odločanje med različnimi možnostmi je zahtevno delo. Odločitve morajo biti sprejete hitro, da se ohranja konkurenčnost na trgu. Za odločitve, ki bi koristile podjetju potrebujemo dodatne informacije, zato je dobro, če imamo vzpostavljen notranji informacijski sistem, ki nam jih hitro zagotovi. Običajno majhne firme ne potrebujejo imeti zaposlen osebe, ki bi se ukvarjala samo s tem, je pa priporočljivo, da kontroling še vedno izvajajo.

Raziskave kažejo, da večina odločitev, ki se jih sprejme v firmi, temelji na odločitvah s pomočjo informacij, ki jih posreduje računovodska služba. Zato je pomembno, da računovodje niso le birokrati, temveč izvajajo tudi kontroling. Na tak način boste lažje dosegli zastavljene cilje, firma pa se bo uspešno razvijala.

kakovosten kontroling

Kaj je kakovosten kontroling?

Poleg ostalih storitev, ki jih nudi računovodstvo, morajo nuditi tudi svetovanje, pomoč pri načrtovanju in upravljanju aktivnosti, ekonomsko analiziranje ter redno poročanje. Vse to pomaga, da poslovanje teče brez težav in brez napak, ki bi imele negativne posledice. S pomočjo aktualnih podatkov nam pomagajo pri lažji Izbiri poslovne odločitve, ki je finančno najboljša.

Kontroling nudi podporo pri doseganju zastavljenih ciljev in rezultatov. Doseganje zastavljenih ciljev pa omogoča hitrejši razvoj poslovanja, kar prinaša dodaten zaslužek, dobro počutje vseh zaposlenih in možnosti za nadaljnji razvoj. Njegova naloga je, da zagotavlja, da se opravlja samo nujno potrebno delo, ki bo uresničilo zastavljene cilje.