storitve

Kako najlažje odpreti podjetje v Sloveniji?

Če ste se pravkar odločili za podjetniško pot, in bi radi bolj natančno izvedeli, kako odpreti podjetje v Sloveniji, vam v nadaljevanju ponujamo nekaj koristnih informacij, ki jih je dobro vedeti pred začetkom poslovanja. Najprej se morate odločiti, ali želite ustanoviti družbo z omejeno ali neomejeno odgovornostjo ali pa boste poslovali kot samostojni podjetnik, torej kot fizična oseba, ki opravlja dejavnost.

Za najbolj preprosto obliko opravljanja dejavnosti velja registracija samostojnega podjetnika oziroma s.p. ali popoldanskega s.p. Glede na vašo vrsto dejavnosti in želeni način poslovanja pa se lahko odločite tudi za ustanovitev d.o.o., torej družbe z omejeno odgovornostjo, ali d.n.o., družbe z neomejeno odgovornostjo. Najbolj razširjeni obliki sta zagotovo s.p. in d.o.o., medtem ko družba z omejeno odgovornostjo ni tako zelo razširjena, a ima tudi ta svoje prednosti.

kako urediti papirologijo

Kje lahko registrirate svoj s.p.?

Po zaslugi vse bolj razširjene digitalizacije poslovanja je postopek registracije s.p. zelo enostaven, zato je vsaka skrb glede tega, kako odpreti podjetje, popolnoma odveč. Svoj s.p. lahko registrirate preprosto prek spletnega državnega portala Spot (Slovenska poslovna točka), lahko pa jo tudi opravite osebno na eni izmed Spot točk, kjer bo postopek registracije vodil referent. Registracijo podjetja lahko opravite tudi pri notarju.

Za odprtje s.p. prek spleta boste potrebovali veljavno kvalificirano digitalno potrdilo. Če se boste osebno oglasili na eni od fizičnih Spot točk, morate pri sebi imeti veljaven osebni dokument, davčno številko in dokaz o lastništvu prostora, na katerem nameravate prijaviti svoj poslovni naslov, oziroma morate imeti pri sebi overjeno soglasje lastnika ali solastnika objekta, če vi sami niste njegov lastnik.

info točka zaodprtje podjetja

Kako odpreti podjetje v Sloveniji pri notarju?

Notarji sicer niso vključeni v sam sistem Spot, a imajo poseben status, zato so tudi uradno pooblaščeni s strani države za opravljanje vseh storitev, ki jih opravljajo tudi točke Spot. Pri tem velja opomniti, da je postopek registracije na Spot točkah in prek spletnega portala Spot brezplačen, medtem ko so vse notarske storitve plačljive.

Na Spot točki lahko registrirate samo s.p. in enostavno obliko d.o.o.-ja. Spot točke so namreč pooblaščene zgolj za registracijo enostavnih poslovnih oblik ter za vpis v evidence in registre FURS, OZS in ZZZS, medtem ko imajo notarji pooblastila za sprejemanje vlog za registracijo in vpis v sodni register vseh poslovnih oblik, torej tako za vpis s.p.-jev, kot tudi gospodarskih družb in drugih poslovnih subjektov.

Kako odpreti podjetje prek spletnega portala?

Najprej boste morali svoj novi s.p. prijaviti v Poslovni register, torej se vpišete v evidenco Agencije Republike Slovenije za javnopravne evidence in storitve (AJPES). V spletni obrazec boste morali vpisati svoje podatke, torej ime in priimek, davčno številko, EMŠO in naslov prebivališča.

Nato morate vnesti firmo podjetnika, kar pomeni, da navedete svoje ime in priimek ter dodatne sestavine, kot npr. vrsta dejavnosti in označba s.p. Navesti morate še svoj poslovni naslov in skrajšano firmo, ki naj vsebuje vsaj ime in priimek samostojnega podjetnika in označbo s.p., ter vpisati dejavnost ali dejavnosti, ki jih boste opravljali. Ni pa le pomembno, kako odpreti podjetje, temveč morate biti dobro seznanjeni tudi z ostalimi spremljajočimi postopki, ki jih morate opraviti, kot sta obvezna prijava na FURS in ZZZS.

kako odpreti podjetje3

Kako opraviti prijavo s.p.-ja na FURS in ZZZS?

Prijavo na FURS lahko opravite istočasno z oddajo vloge za vpis s.p.-ja v Poslovni register na točki Spot. Če tega ne storite takoj ob vpisu v Poslovni register, boste morali v roku osem dni od prijave s.p.-ja v Poslovni register FURS-u sporočiti svoje ime in priimek, davčno številko ter vse ostale podatke, ki se navezujejo na vaš novoustanovljeni s.p.

Svoj s.p. pa morate tudi prijaviti v vsa potrebna socialna zavarovanja, kar storite z oddajo obrazca M1, če ustanavljate navadni s.p., ali obrazca M2, če ste se odločili za ustanovitev popoldanskega s.p.-ja. Tudi ta korak lahko opravite tako prek spletnega portala Spot kot na vseh fizičnih točkah Spot.