storitve

Kako nam lahko pomaga odvetnik za dedovanje?

Odvetnik za dedovanje in oporoko je lahko naša osrednja figura pri urejanju pravnih zadev v zvezi z zapuščino, saj je ena izmed njegovih glavnih nalog svetovanje strankam pri pripravi listin, povezanih s tem področjem. Njegovo strokovno znanje in izkušnje so neprecenljive pri zagotavljanju pravične in zakonite razdelitve premoženja po smrti posameznika. S pravilno pripravljenimi listinami se lahko izognemo zapletom in nesporazumom med dediči.

Odvetnik za dedovanje. 1

Zakonodajni vidik

Koristno je najprej poznati zakonodajo ter dedne rede. Zakon namreč pozna oporočno in zakonito nasledstvo, pri slednjem pa ločimo tri dedne rede:

  • V prvega spadajo zapustnikov zakonec in otroci,
  • v drugega zakonec in starši zapustnika (ali če njih ni, bratje in sestre),
  • v tretjega pa stari starši (oziroma strici in tete).

Če ni nikogar od teh, zapuščina pripade državi.

Sestava dokumentov ter zastopanje

Odvetnik za dedovanje nam tako pomaga pri oblikovanju dokumentov na način, da jasno opredeli:

  • dediče,
  • razdelitev premoženja
  • ter morebitne posebne pogoje ali zahteve.

Poleg tega odvetnik za dedovanje prevzema vlogo svetovalca in zastopnika dedičev. Če pokojnik ni zapustil pisnih izjav svoje volje, se lahko pojavijo nesporazumi ali zapleti pri razdelitvi premoženja. Tako je advokatova vloga pomoč pri reševanju teh zadev na pravno ustrezne načine ter skrb, da se zakonito in pošteno upoštevajo  pravice in interesi. Dodatno nam lahko pomaga tudi pri urejanju davčnih in finančnih vidikov, vključno z obračunom davka in drugih dajatev. Njegovo strokovno znanje o zakonodaji v zvezi s tem omogoča, da se izognemo morebitnim nepotrebnim stroškom ali davčnim tveganjem.

Odvetnik za dedovanje. 2

Odvetnik za dedovanje in oporoko nas opozori na detajle

Kot ključna oseba pri zagotavljanju pravne varnosti nas bo opozoril, na kaj vse moramo paziti pri pisnih izjavah ter ali je sploh določen dokument smiseln. Njegova strokovnost, izkušnje in zavezanost k etičnim načelom so bistveni pri zagotavljanju pravične razdelitve premoženja ter varovanju naše dobrobiti.