storitve

Kakovosten kontroling za uspešnejše poslovanje

Vodenje podjetja zagotovo ni mačji kašelj. Ne glede na to, ali ste samostojni podjetnik, ali pa vodite večje podjetje s številnimi zaposlenimi, brez dobrega računovodstva ne boste mogli sprejemati dobrih poslovnih odločitev. Te namreč temeljijo prav na povratnih informacijah, ki vam jih posreduje vaš računovodja. Oglejte si tukaj več podrobnosti o tem, kako vam dobro izpeljan kontroling lahko prinese številne koristi pri vodenju podjetja in načrtovanju investicij.

Morda vas pri izbiri pravega izvajalca zavirajo vse višji stroški, zato raje iščete med cenejšimi ponudniki. Kljub temu pa je pomembno, da poiščete ustreznega strokovnjaka, da bo profesionalno opravil svoje delo ne glede na končne stroške. Za hitro iskanje izkušenih strokovnjakov pobrskajte po spletnih straneh podjetja Moje računovodstvo, kjer vam je na voljo posodobljeni cenik računovodskih storitev za vse oblike pravnih oseb in fizičnih oseb, ki opravljajo dejavnost.

 

Kakšno vlogo ima kontroling pri načrtovanju investicij?

Če načrtujete večje investicije, a bi še prej želeli imeti boljši vpogled v vse vidike vašega poslovanja, je najboljši način za pridobitev vseh potrebnih podatkov strokovno opravljen kontroling. Z zanesljivim izvajalcem si boste zagotovili prepotrebno podporo, ki vam bo v veliko pomoč pri nadaljnjih odločitvah.

kontroling Ljubljana

Med najkakovostnejšimi izvajalci spadajo predvsem tisti, ki skupaj z vami delijo breme odgovornosti za pregled in oceno trenutnih poslovnih rezultatov, s čimer so vam v pomoč pri načrtovanju višjih ciljev in boljših poslovnih rezultatov. Ključno vlogo pri tem načrtovanju ima nedvomno prav kontroling, ki tako podjetju omogoča, da se v naložbe spusti brez prezadolževanja in zapadanja v težave pri pokrivanju ostalih rednih obveznosti.

 

Ali je namenjen samo velikim podjetjem?

Nikakor ne. Še posebej lahko od njega pridobijo prav mala in srednje velika podjetja, ki poslujejo z namenom čim večje rasti in širjenja poslovanja. Morda je za marsikatero mikro ali manjše podjetje kontroling finančno nedostopen, ker predstavlja dodatni strošek. Vendar ima vsak lastnik podjetja dostop do baze podatkov posameznih izvajalcev. Tako lahko na enostaven način poiščejo najboljšega ponudnika, ki ima objavljen aktualen cenik računovodskih storitev.

Glavne naloge, ki jih opravlja kontroling so v prvi vrsti pridobivanje informacij in analiza preteklega poslovanja. Na podlagi teh se predlagajo strategije za sprejemanje nadaljnjih poslovnih odločitev in načrtovanja bodočega poslovanja.

Ker gre za storitev, ki se ukvarja z analizo delovanja notranjih uporabnikov v podjetju, lahko močno prispeva h kakovostnejšemu upravljanju. Poleg tega pa vse deležnike dobro pripravi na prihajajoče spremembe, na katere se bodo lahko ustrezno odzvali, ker bodo odločevalci v podjetju imeli na voljo realne podatke.

 

Kaj je in kaj ni vračunano v objavljenih zneskih?

Pri določanju končnega zneska, ki ga boste morali plačati za kontroling in druge storitve, je ta odvisen predvsem od oblike podjetja, ki ga vodite. Tako bo cenik računovodskih storitev razčlenil posamezne mesečne stroške glede na to, ali gre za majhno podjetje, ki ima do dva zaposlena, srednje podjetje z do petimi zaposlenimi, večje podjetje s pet in več zaposlenimi. Ravno tako so posebej določeni stroški za samostojne podjetnike.

kontroling

Stroški se torej večinoma določajo glede na mesečni pavšal. Vendar bodite previdni in vedno dodatno preverite pri izvajalcu, kaj je vključeno v navedeno ceno. Nekateri izvajalci namreč objavijo cenik računovodskih storitev, ki vsebuje okvirne zneske, v katerih pa niso navedeni vsi končni stroški. Poiščite izvajalca, ki vse svoje stroške takoj razkrije. Vanje naj bo tudi vključen strošek izdelave zaključnih poročil.

 

Kaj vse lahko vpliva na cenik računovodskih storitev?

Ker končno poročilo zajema različne dejavnike, je razumljivo, da mnogi od teh dejavnikov močno vplivajo tudi na dejanske končne stroške. Pri večjih podjetjih bo tako velik delež stroškov odraz večjega števila zaposlenih, saj to pomeni več obračunavanja plač oz. študentskih napotnic ali avtorskih honorarjev.

Pri nekaterih dejavnostih, kjer je veliko izdanih in prejetih računov, bo izvajalec analize imel več dela, kar bo odražal tudi njegov cenik računovodskih storitev. Ta bo torej predvsem odvisen od tega, kako zahtevno knjiženje je potrebno glede na velikost in način poslovanja vašega podjetja. Pri zelo zahtevnem knjiženju bo marsikateri izvajalec zaračunal delo po urni postavki, ki zahteva posebno obračunavanje.

Za natančnejši izračun vam bo izvajalec izdelal konkretno ponudbo. Če bi radi prejeli natančen izračun končnih stroškov, se z izvajalcem dogovorite za uvodno srečanje, na katerem boste podrobneje predstavili svoje podjetje in način poslovanja.

 

Naročite se tudi lahko na svetovanje in brezplačno izobraževanje

Najzanesljivejši izvajalci vam bodo ponudili tudi poslovno svetovanje. Tako boste lahko deležni pomoči pri vlogah za odobritev kreditov in pri izdelavi poslovnega načrta. Obenem vam lahko tudi svetujejo pri vzpostavljanju in preverjanju notranjih kontrol poslovanja in obveščajo o vseh pomembnih novostih s področja davkov in financ. Oglejte si tukaj cenik računovodskih storitev in še več informacij o stroških svetovanja.

Izkoristite pa lahko tudi možnost brezplačnega izobraževanja, ki ga ponujajo nekateri izvajalci. Če bi radi tudi sami imeli določeno stopnjo nadzora nad knjiženjem, ali pa samo želite spremljati in pregledovati poslovanje, se lahko odločite za posebno izobraževanje pri podjetju Moje računovodstvo, kjer se boste naučili uporabljati računovodski program Pantheon.