storitve

Ko potrebujete dokumente v tujem jeziku …

Zaradi takšne ali drugačne situacije se velikokrat zgodi, da potrebujemo uradne ali neuradne dokumente v tujem jeziku. Bodisi gre za uradna potrdila, pogodbe in dokumente z žigom, bodisi za manj uradna in zahtevna besedila za poljudno rabo. V prvem primeru so to sodni prevodi oz. uradni dokumenti, ki jih pripravi tolmač z uradnim statusom in žigom, kar na primer za prevajanje španščine, angleščine, nemščine ali drugih jezikov ni potrebno. Za takšne in drugačne jezikoslovne storitve v domačem ali tujem jeziku se lahko obrnete na številne ponudnike, med njimi tudi agencijo Poliglot iz Ljubljane, ki ima na tem področju ustrezno znanje in več kot deset let izkušenj.

sodni prevodi2

Kaj sploh so sodni prevodi?

Marsikdo se sprašuje, kaj sploh so sodni prevodi in za kaj oz. kdaj so potrebni. Gre za uradne listine oz. pravne dokumente, ki so pravno veljavni tako v domači državi kot v tujini, zato jih morajo pripraviti posebni strokovnjaki oz. tolmači. Največkrat so sodni prevodi potrebni pri dokazovanju različnih dokumentov, na primer spričeval, potrdil, dokazil in podobno, lahko pa jih potrebujemo tudi pri pravnih postopkih ali pri urejanju uradnih zadev v tuji državi. Odkar smo v Evropski uniji, so sodni prevodi vedno bolj obvezen dokument za poslovanje in delovanje. Ker jih opravljajo tolmači z poznavanjem terminologije, prava in tujega jezika ter uradno štampiljko, gre za nekoliko dražjo storitev. Sodni prevodi vsebujejo izvirnik, besedilo v tujem jeziku, izjavo tolmača in vezavo z vrvico.

Nekateri primeri najpogostejših situacij, ko so potrebni sodni prevodi:

  • dokumenti za urejanje državljanstva, delovnega dovoljenja in poroke,
  • potrdilo o nekaznovanosti,
  • rojstni ali poročni list,
  • bilanca in poslovni izid za potrebe prijave na mednarodne razpise,
  • dokazi v pravdnem postopku,
  • potrdilo o upravičenosti do dediščine v tujini,
  • različna potrdila in pooblastila,
  • prijava patentov, izumov oz. novitet …

sodni prevodi1.1

Prevajanje španščine, angleščine in drugih jezikov

Vsak pomisli na angleščino in nemščino, venda je tudi prevajanje iz španščine je precej pogosto, bolj kot si morda mislite. Navsezadnje gre za drugi najbolj razširjen jezik na svetu, ki ga govori več kot 500 milijonov ljudi. Je uradni jezik v več kot 20 državah sveta. Čeprav je angleščina v večini držav uradni tuji jezik, pa je ta šele tretji najbolj razširjen jezik. Prevajanje španščine se uporablja za različne priložnosti, največkrat za poslovne dokumente, uradne dokumente in marketinška besedila. Da bo prevajanje španščine in drugih jezikov kakovostno, ga zaupajte maternim govorcem, ki so največkrat tudi zaposleni v agencijah, ki se ukvarjajo s tolmačenjem.

sodni prevodi4

Kaj je tolmačenje?

Tolmači se ukvarjajo z govorjeno besedo in izrečene stavke v tujem jeziku tolmačijo v realnem času. Tovrstno delo je veliko bolj zahtevno, saj zahteva izjemno poznavanje jezika in kontekstualnega ozadja povedanega. Največkrat to delo opravljajo ljudje, ki so nativni govorci jezika. Obstaja več vrst tolmače    nja, od simultanega (tolmačenje direktno govorjenega jezika), konsekutivnega (tolmačenje med odmorom govorca), telefonskega (tolmačenje po telefonu ali videoklicu) do šepetanja (največkrat na sestankih, seminarjih ali predavanjih, ko le določeni poslušalci potrebujejo tolmačenje). Čeprav se najpogosteje uporablja v pravu in politiki, pa je pogosto tudi v medicini, gradbništvu, turizmu in športu.

prevajalske storitve

Kaj pa lektoriranje?

Lektoriranje ni samo popravljanje napak v besedilu, temveč gre tudi za slovnično, pravopisno in slogovno popravljanje besedil, skrb za estetiko izražanja in skrb za doslednost napisanega teksta . Lektoriranje je več kot samo popravljanje vejic in narobe napisanih besed, temveč mnogo več. Lektoriranje je potrebno precej pogosto, predvsem v dokumentih in besedilih za javno objavo, na primer seminarske, diplomske in magistrske naloge, poljudnih ali strokovnih člankov za objavo, marketinških besedil, promocijskih tekstov, spletnih strani …

Sodni prevodi3

Zakaj zaupati storitve agenciji kot je Poliglot?

Gre za jezikovno agencijo, ki se ukvarja z vsemi spektri jezika – tolmačenjem, sodnimi prevodi, lektoriranjem, tuji jim niso niti prevajanje španščine, italijanščine, srbščine in hrvaščine. Pohvalijo se lahko z dolgoletnimi izkušnjami na vsem omenjenih področjih, odlikujejo pa jih natančnost, zanesljivost in hitrost. Ukvarjajo se z različnimi področji, od prava, Evropske unije, managementa in javnih naročil do medicine, gradbeništva, strojništva, leposlovja, arhitekture, ekonomije, marketinga, oglaševanja, športa ipd. V svoji  bogati poslovni zgodovini so sodelovali z številnimi znanimi javnimi in zasebnimi podjetji in naročniki.

V okviru njihove jezikovne točke, kjer lahko naročite besedila v tujem jeziku, lektoriranje, tolmačenje ali uradne dokumente, deluje tudi jezikovna šola Hola, posebej specializirana za prevajanje španščine in vse storitve, vezane na ta jezik. Tolmači  za prevajanje španščine so večinoma materni govorci, ki skrbijo za tolmačenje v in iz španskega jezika v kombinaciji z vsemi svetovnimi jeziki.

sodni prevodi1

Koliko stanejo te storitve?

Cenik je odvisen od ponudnika do ponudnika, obsega pa različne kriterije: jezik, vrsto besedila, zahtevnost in količino. Osnovna cena je postavljena na avtorsko stran, t.j. 1500 znakov brez presledkov. Številni ponudniki vam omogočajo, da si okvirni strošek izračuna vnaprej. Pri strokovnih besedilih je cena na stran lahko višja od osnove, prav tako so sodni prevodi praviloma dražji, saj jih opravljajo tolmači z ustreznim znanjem in pooblastilom. Prav tako se obračuna dodatek za hitro prevajanje v najkrajšem možnem času.