storitve

Prevajanje hrvaščine z zagotovljeno kakovostjo

Hrvaški jezik spada v skupino slovanskih jezikov, natančneje v podskupino južnoslovanskih jezikov, poleg srbščine, bosanščine, črnogorščine in slovenščine. Zapisan je s hrvaško abecedo, ki ima 30 črk. Čeprav je izredno blizu srbščini in bosanščini, jih zaradi različnih jezikovnih značilnosti obravnavamo kot ločene jezike. Prevajanje hrvaščine je storitev, ki jo ponujajo različna podjetja. Več informacij o tej storitvi si lahko pridobite na naslovu https://prevajanje.spletni-slovar.com/prevajanje-hrvascine. Večina strokovnjakov, ki se s tem ukvarjajo, je rojenih govorcev, ki bodo vaš dokument dokončali pravočasno, ne glede na specifikacije. Podjetja, ki se s tem ukvarjajo, so znana po svojih hitrih odzivnih časih.

Prevajanje Hrvaščine2

Storitev pokriva različna področja

Storitve se zagotavljajo za različna področja: splošno in finančno, pravno, medicinsko, gospodarsko in upravno področje. Prevajanje hrvaščine obsega tudi poljudna, strokovna, leposlovna, znanstvena in druga besedila, povzetke, razpise, diplomske, magistrske in doktorske naloge. Podjetja se ukvarjajo s projekti vseh velikosti, vključno z obsežnimi projekti dokumentacije.  Podjetja, ki se ukvarjajo s to storitvijo izpolnjujejo vsa merila, ki jih določa standard ISO 17100:2015. Družina standardov je bila razvita z namenom zagotoviti skupno referenco za tovrstno storitev. Standard zagotavlja zahteve za osnovne postopke, vire in druge vidike, potrebne za zagotavljanje kakovostnih storitev, ki ustrezajo veljavnim specifikacijam.

prevajanje Hrvaščine1

Prevajanje hrvaščine in ISO standard

ISO 17120:2005 vsebuje navodila za prevajanje hrvaščine in drugih jezikov in uporabo terminologije pri tehničnem ali strokovnem besedilnem gradivu. Razvit je bil na podlagi naslednjih vodilnih načel: standard opredeljuje glavne korake procesa, ki so potrebni za zagotovitev uspešnega zaključka projekta v sprejemljivem časovnem okviru z ustreznimi stroški – ob ohranjanju zahtevane ravni kakovosti. Temelji na najboljših praksah v panogi, ki izhajajo iz mnenj strank in so bile združene v posvetovanju z zainteresiranimi stranmi ob upoštevanju obstoječih standardov. Standard podpira usklajevanje procesov med različnimi ponudniki storitev, s čimer olajšuje zunanje izvajanje storitev. ISO 17100 se je uporabljal na podlagi projektov, medtem ko se ISO 17200:2015 uporablja za obsežnejše dejavnosti, ki vključujejo več projektov hkrati.

One thought on “Prevajanje hrvaščine z zagotovljeno kakovostjo

Komentarji so onemogočeni.