storitve

Stroški uvoza vozila

Če želimo uvoziti vozilo iz tujine, nas čaka nekaj stroškov, in sicer je ključni davek na motorna vozila (DMV). Tovrstne stroške lahko sami preverimo preko spletnih kalkulatorjev in ustreznih tabel z vrednostmi, ki jih imajo uvozniki objavljene na svojih straneh. Kaj vsebuje DMV izračun? Do sedaj je bila osnova za cena oziroma vrednost vozila, od leta 2021 pa gre za seštevek obveznosti glede na izpust CO2 ter obveznosti glede na emisijski standard EURO. Obe obveznosti sta odvisni od vrste goriva. Pri rabljenih vozilih je DMV izračun odvisen tudi od njihove starosti.

Izračun DMV1

DMV izračun in izpust CO2 ter emisijski standard EURO glede na vrsto goriva

Izpust CO2 se meri v gramih na kilometer, in sicer v razponu od 50 do 100 gramov kot začetna vrednost in vse do več kot 230 gramov kot najvišja vrednost. V primeru rabe bencina bo v prvem primeru minimalna obveznost 0 EUR, v slednjem pa 1498 EUR, za dizel pa 0 EUR in 1797 EUR. Upoštevati je treba tudi pribitek glede na vrsto goriva. Pri emisijskih standardih EURO, ki so razvrščeni od 0 do več kot 6d, bomo na primer za bencin po standardu od 0 do 3 plačali 500 EUR, za standard, višji od 6d, pa 10 EUR, za dizel pa v prvem primeru 1000 EUR, v slednjem pa 15 EUR.

Izračun DMV

DMV izračun in starost vozila

Za DMV izračun se pri starosti vozila upošteva obdobje od prve registracije vozila, vrednost pa je izražena v procentih. Tako bo na primer procent za vozilo v starosti do enega leta znašal 91 %, nad desetimi leti pa 33 %. Za končni DMV izračun seštejemo vrednost za izpust CO2 in vrednost emisijskega standarda, pomnoženega s pribitkom za gorivo, celotni seštevek pa nato pomnožimo s procenti. Spletni kalkulatorji lahko prikažejo odstopanja, zato za natančen preračun kontaktirajmo uvoznika.