storitve

Zanesljive storitve za uradne postopke

Sodni tolmači so osebe, ki se ukvarjajo s prevajanjem govorjene besede iz tujega jezika v slovenski jezik ali obratno. Poleg tega lahko sodni tolmači izvajajo storitev tudi med tujimi jeziki. Njegovi prevodi so pomembni v postopkih na sodišču ali v drugih situacijah, kjer je potrebna uradna storitev. Delujejo na zahtevo sodišča, državnega organa, pravne ali fizične osebe. Pravne ali fizične osebe se lahko obrnejo na njih, ko gre za različne dokumente, kot so bilance, potrdila o nekaznovanju, rojstni listi, spričevala, potrdila o izobrazbi, sklepi o dedovanju itd. Njihov status ureja Ministrstvo za pravosodje, ki vodi postopke za njihovo imenovanje v skladu z zakonom o sodiščih.

sodni tolmači2 (1)

Povezovanje z rastočim trgom

Prevajanje srbščine je potrebno zaradi prilagajanja tržnim potrebam. Srbija se vse bolj povezuje z Evropo, kar pomeni, da se povečuje tudi potreba po tovrstni storitve. Da bi zadovoljili te potrebe, vam podjetje za prevajanje srbščine lahko zagotovi hitro in kakovostno storitev. Poleg tega boste cenovno tudi prihranili, saj boste za svoj denar dobili največ. Več si preberite na naslovu: https://prevajanje.spletni-slovar.com/prevajanje-srbscine. Zanesete se lahko na njihove izkušene izvajalce, pa tudi na naravne govorce, ki imajo bogate izkušnje na tem področju.

prevajanje srbščine.s

Zanesljive in kakovostne storitve po konkurenčnih cenah

Sodni tolmači se po preizkusu znanja vpišejo v imenik, ki ga vodi Ministrstvo za pravosodje, v skladu z zakonskimi določili. Izkušeni in zanesljivi sodni tolmači vam nudijo svoje storitve vse dni v tednu. Njihova storitev je hitra, kakovostna in po zmernih cenah. Poleg tega se ukvarjajo tudi s tolmačenjem slovenskega znakovnega jezika. To storitev lahko opravljajo samo fizične osebe. Opravljajo storitev na zahtevo sodišča, državnega organa ali stranke, ko gre za uveljavljanje pravic in ko druga zakonodaja ali uredba določa njihovo delovanje. V petih letih od dneva imenovanja in nato vsakih nadaljnjih pet let so se dolžni udeležiti vsaj pet strokovnih izpopolnjevanj.

prevajanje srbščine (1)

Ugodne cene in natančne storitve

Cene za prevajanje srbščine se začnejo že pri 14 evrih na stran, medtem ko je cena za sodno overjeno storitev 33 evrov na stran. Gre za južnoslovanski jezik, ki se je v preteklosti želel združiti s hrvaščino in tvoriti enoten jezik imenovan srbohrvaščina. Po razpadu Jugoslavije pa so vsi jeziki ponovno postali samostojni jeziki. Govori se v Srbiji, Črni gori, v Bosni in Hercegovini (v Republiki Srbski), delih Hrvaške in srbskih enklavah. Mnogi zdomci in izseljenci v Sloveniji in drugih delih Evrope tudi govorijo ta jezik. Spada med balkanske jezike, ki so stalno spreminjajoči in zelo posebni zaradi pestre zgodovine držav. Prebivalci držav bivše Jugoslavije so občutljivi glede svojega jezika in njegovih značilnosti, zato je pomembno, da je prevajanje srbščine natančno.

Strokovnost, odgovornost in preglednost

Dokazila o strokovnih izpopolnjevanjih morajo sodni tolmači predložiti pristojnemu Strokovnemu svetu za izvedenstvo in cenilstvo. Če sodni tolmači ne predložijo ustreznih dokazil ali če Strokovni svet oceni, da so dokazila neustrezna ali nezadostna, se lahko strokovnost in praktične sposobnosti preverijo na drugačen način, ki ga določa Zakon o sodnih izvedencih in cenilcih. Plačilo za delo se izračuna na podlagi tarife za vrednotenje njihovega dela. Ta tarifa je opredeljena v Pravilniku o izvedencih in cenilcih. Kandidati morajo opraviti poseben preizkus strokovnosti, ki ga organizira Ministrstvo za pravosodje.

sodni tolmači (1)

Posebnosti in izzivi

Ko gre za prevajanje srbščine je pomembno, da se jezikovne značilnosti teh balkanskih držav med seboj ne zamešajo. Posebnost tega jezika, ki ga najbolj ločuje od drugih, je pisava. Medtem ko Slovenci uporabljamo latinico, kot številni drugi jeziki po svetu, se pri tem jeziku uporablja tako latinica kot cirilica. Cirilico uporablja sedem slovanskih jezikov. Uporablja se tudi v ruskem, makedonskem, ukrajinskem, beloruskem, rusinskem in bolgarskem jeziku. Prevajanje srbščine mora biti natančno in skrbno, saj je jezik izredno občutljiv in ima številne posebnosti, vključno s pisavo cirilico, ki je predpisana.

Postopek in zahteve za imenovanje ter preverjanje jezikovnega znanj

Sodni tolmači opravljajo preizkus strokovnosti pred komisijo in služi za ugotavljanje pogojev strokovnega znanja, praktičnih sposobnosti in izkušenj kandidatov. V okviru preizkusa se preverja znanje jezika, za katerega želi biti kandidat imenovan, kot tudi praktične sposobnosti, izkušnje, poznavanje predpisov, teorije in strokovne prakse tega jezika, ter pravno znanje. Preizkus se izvaja v pisni in ustni obliki. Pisni del preizkusa vključuje izvajanje storitve pri pravnih besedilih iz slovenskega jezika v ciljni jezik, ter izvajanje storitve pri pravnih besedilih iz ciljnega jezika nazaj v slovenski jezik. Ustni del preizkusa zajema zagovor pisne naloge, preverjanje znanja jezika, za katerega kandidat želi biti imenovan, praktičnih sposobnosti in izkušenj ter poznavanje smernic.

prevajanje srbščine1 (1)

Pomen pravilnega uporabljanja jezikov za dobre poslovne odnose in ugled

Kljub temu, da obstaja prepričanje o obvladanju srbohrvaščine, je treba opozoriti, da ta jezik sploh ne obstaja in da se je treba bolj zavedati pomena pravilne uporabe jezikov, še posebej v državah bivše Jugoslavije, kjer ima to za državljane izreden pomen. Priporočamo, da za prevajanje srbščine uporabljate kvalitetno storitev, še posebej, če vzpostavljate poslovne odnose na srbskem trgu. S tem boste pokazali spoštovanje do poslovnih partnerjev in morebitnih strank ter ohranili svoj ugled, obenem pa se izognili morebitnim težavam. Strokovnjaki so dobro seznanjeni tudi s posebnostmi, ki ločujejo ta jezik od drugih jugoslovanskih jezikov, kar je še posebej pomembno v današnjem času.