tehnika

Zagotovite si nemoteno oskrbo z električno energijo

Morda električni agregat res ne spada med standardno opremo, saj ga večina gospodinjstev nima. Vendar za tiste, ki živijo na območjih, kjer pogosto prihaja do prekinitev v oskrbi z električno energijo, predstavljajo skoraj nujen pripomoček.

Najpogosteje ga potrebujejo v nekaterih pomembnejših ustanovah, kot so bolnišnice, kjer je ključen nenehen dotok elektrike, saj bi bila sicer v primeru izpada lahko ogrožena človeška življenja. Pogosto pa se z njimi opremijo tudi lastniki počitniških hišic na odročnem območju, kjer alternativni vir elektrike ni možen. Poleg teh naj bi imelo agregat marsikatero gospodarsko poslopje in delavnice, kjer se opravljajo različna dela, kot je varjenje, in kjer je potrebno nemoteno dovajanje elektrike.

Pomembni elementi pri varjenju so tudi ustrezne elektrode. Te so običajno izdelane na žico iz čistega niklja in so primerne za različne vrste varjenja, kot je na primer varjenje temprane litine in hladno varjenje sive litine, ravno tako se uporabljajo za zvarjanje obeh omenjenih litin z bakrom, monelom in tudi jeklom. Podrobnejši tehnični opis vsake posamezne elektrode vam je na voljo na tej povezavi: https://www.metalmikulic.si/oddelek/varilni-aparati-pribor/elektroda-zagreb-dodajni-materiali/elektrode/.

elektrode

Bencinski ali dizelski agregat

Za potrebe gospodinjstva običajno zadostuje manjši, prenosni agregat. Ta je lahko bencinski ali dizelski. Če želite izgradnjo zanesljivega in celovitega sistema za dobavo električne energije, morate imeti vgrajene ustrezne inštalacije, s katerimi boste omogočili nemoten dotok elektrike od naprave do električnega omrežja.

Na voljo vam je majhen in vzdržljiv bencinski agregat s kompaktno in preprosto zasnovo, ki ga zaradi dokaj nizke teže lahko uporabljate kot prenosnega. Tehta namreč le 72 kg. Opremljen je s termičnim stikalom in senzorjem količine olja. Ker ima elektronski sistem, se odlično obnese pri napajanju elektronskih in podobnih naprav, kjer so potrebni stabilni tokovni parametri.

agregat3

Kje je agregat nujno potreben?

Kot že omenjeno uvodoma ga je najbolj koristno imeti povsod tam, kjer ni zagotovljena stalna oskrba z elektriko. Predvsem to velja v določenih industrijskih in gospodarskih obratih na področju različnih obrti, gradbeništva in na terenih, kot so odri za koncerte in gledališke predstave na prostem in filmska prizorišča.

Tudi vse zdravstvene ustanove, predvsem klinike in bolnišnice morajo imeti svoj agregat za primere, ko bi sv izjemnih okoliščinah morali poskrbeti za alternativni vir energije. Za paciente, ki so odvisni od različnih aparatov, ki jih ohranjajo pri življenju, je namreč nujno ohranjanje neprekinjenega delovanja vseh naprav in aparatov. Sicer pa električni izpadi lahko naredijo veliko gospodarsko škodo v kmetijstvu in živilski industriji, kjer se uporabljajo hladilnice in molzni stroji.

Za obrtne delavnice, kjer se vsakodnevno izvaja varjenje, pa je za dolgotrajno delo nepogrešljiv del opreme zmogljiv varilni agregat z vzdržljivo baterijo, terminalom za priklop avtomatike zagona in termičnim varovalom.

agregat2

Elektrode so nepogrešljive pri varjenju

Varjenje spada med zahtevnejša dela, za katera je potrebno imeti ustrezno strokovno znanje in dovolj izkušenj, zato ga lahko izvajajo samo izkušeni in strokovno usposobljeni varilci. Od vseh vrst varjenja je najbolj zastopano ročno obločno, ki velja za najbolj preprosto in vsestransko obliko varjenja, ki ga lahko opravljajo tudi manj izkušeni delavci. Ta postopek je najprimernejši za izdelavo tako nezahtevnih do zelo zahtevnih zvarov, obenem pa je primeren za varjenje večine materialov.

Postopek poteka tako, da toplota, ki nastaja med varjenjem in jo oddaja oblok, topi plašč elektrode in varjeni material. Držalo, v katerega je vpeta elektroda, je preko kabla povezano na en pol vira varilnega toka, medtem ko je drugi del vira povezan z varjenim materialom. Za uspešno varjenje so poleg priključnih elementov in vira elektrike potrebne elektrode, nepogrešljiva pa je tudi vsa dodatna oziroma zaščitna oprema.

elektrode1

Kako so sestavljene elektrode?

Poznamo več različnih vrst elektrod. Te so lahko v obliki žice, oplaščene, trakaste, paličaste ali pa imajo stržen. Navadne so pravzaprav narejene iz pobakrene žice, lahko pa so tudi palice. Trakaste, strženske in v obliki žice so pobakrene, ker jim je s tem omogočen boljši električni stik v kontaktni šobi, obenem pa so tako zaščitene pred korozijo.

Oplaščene elektrode so v obliki palic, imajo pa lahko debel, srednje debel ali tanek plašč. Te so lahko rutilne, oksidne, kisle, bazične, celulozne ali posebne. Glede na svoj tip imajo tudi ustrezno oznako, na primer rutilne se označujejo z R in RR, bazične z B, celulozne s C, kisle z A, oksidne z O, posebne pa s S.

elektrode.2

Namen uporabe je odvisen od njihovih lastnosti

Nekatere elektrode imajo boljše mehanske lastnosti, medtem ko imajo druge boljše varilne lastnosti. Namen uporabe je tako določen glede na to, katere od teh lastnosti prevladujejo pri posameznem tipu. Za najbolj univerzalne veljajo rutilne, ki se odlično obnesejo pri izmeničnem toku, zvar je lep in gladek, a ni preveč trden.

Oksidne imajo najslabše mehanske lastnosti, kar pomeni, da je zvar zelo lep, in se jih uporablja povsod tam, kjer je videz zvara pomembnejši od njegove žilavosti in trdnosti. Obratno velja za bazične, ki imajo najboljše mehanske lastnosti in so najprimernejše za zvare, kjer sta najbolj pomembni trdnost in žilavost.

agregat